CONCURSUL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA ETAPA NAŢIONALĂ EDIŢIA 2011, 31 mai – 3 iunie, Tecuci, judeţul Galaţi

Meniu:
 
Proiect de conservare


1. Argument:


“Nemurirea oamenilor s-ar stinge de nu ar avea în cuget lucrurile trecute” (Miron Costin-Predoslovia Letopiseţului)
1.1 În perioada 1948 - 1990, Stema Bucureştilor a fost interzisă de regimul comunist din cauza componentelor legate de creştinism şi regalitate. „ Decizii precum acelea de a elimina orice însemn religios din spaţiul public sunt tipice statelor atee, şi nu statelor laice, ceea ce le face absolut nedemocratice. Statul laic permite oricărei religii să asume partea care i se cuvine din spaţiul public, aşa cum permite şi ateilor să îşi manifeste necredinţa în public ” ( Sever Voinescu, „ Dilema Veche ” nr.371 din 24-30 martie 2011 ). Cele mai multe reprezentări ale stemei pe clădiri, monumente şi alte locuri publice, au fost martelate sau zidite cu ciment, numai câteva supravieţuind în locuri greu vizibile:
 

1.1.1 Prima Stemă a Bucureştilor, din perioada Vechiului Regat, Scutul cu Sf. Dimitrie, este reprezentată pe un felinar de epocă, rămas lângă biserica Sf. Gheorghe-Vechi, pe Calea Mosilor.
 

1.1.2 Stema Bucurestiului reprezentându-l pe Sf Dimitrie, confecţionată din metal negru, este parte componentă a unui felinar de la Hanul cu Tei, ridicat în deceniul al III-lea al secolului XIX.
 

1.1.3 Un exemplar al Stemei precomuniste este plasat într-o poziţie dificil de observat, deasupra nivelului străzii, pe cornişa vechii Şcoli Comunale din zona colinei Patriarhiei. Clădirea şcolii datează din 1898, iar stilul stemei, înconjurată de crengi de lauri şi flancată de doi cerubi este inspirat din stilurile decorative franţuzesti ale epocii.

1.1.4 Aceiaş Stemă, dar sculptată în piatră apare ca ornament în stânga balconului celebru de la Universitate( construită în deceniul al VI-lea al secolului XIX, decoraţiunile Universităţii Bucureşti aparţin sculptorului Karl Storck iar planurile clădirii, arhitectului Alexandru Orescu).
 

1.1.5 Stema Bucureştilor se mai regăseşte la baza unor felinare din perioada Regelui Carol I încă ataşate zidurilor Hanului lui Manuc. Şi pe partea dinspre strada Franceză şi pe partea dinspre strada Halelor, se mai găsesc astfel de felinare.
 

1.1.6 În Dealul Mitropoliei se găsesc câteva felinare conservate destul de bine. Acestea datează din al II-lea deceniu al secolului XX şi au gravată la bază Stema Bucurestiului Vechiului Regat. Pe atunci, scutul Sfântul Dimitrie era de sine stătător, ulterior fiind aplicat pe pieptul acvilei ce reprezintă şi azi Stema Capitalei.
 

1.1.7 Pe strada Slănic (în spatele Spitalului Colţea) pe zidul unei vechi clădiri există o placuţă care indica gunoierilor ce case erau abonate la serviciile lor. Deşi foarte degradat, scrisul este încă lizibil: „ Abonat la serv. ridicarei gunoielor ”. În centru se găseşte Stema Bucureştilor vechi.
 

1.1.8 Pe stâlpii vechi de iluminat din Grădina Cişmigiu sunt ataşate plăci de fontă care reprezintă în basorelief vechea Stemă a Bucureştilor.
 

1.2 Într-o capitală în continuă schimbare aşa cum este Bucureştiul, în care multe norme urbanistice nu se respectă, au mai rămas puţine vestigii ale vremurilor apuse.
Considerăm că se impune identificarea şi conservarea reprezentărilor vechilor Steme ale Bucureştilor; de asemenea identificarea felinarelor de epocă, menţinerea şi modernizarea acestora, fără a le schimba esenţial aspectul. Cele foarte deteriorate pot fi înlocuite cu exemplare identice.

1.3 În urma desfăşurării unei cercetări sociologice pe bază de chestionar, menţionăm că liceenii bucureşteni nu cunosc: stema oraşului Bucureşti, deosebirea dintre Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătorii Sâmedru, locaţia Catedralei Patriarhiei Române etc.
Situaţia statistică a răspunsurilor la chestionar :

Conţinutul întrebării Răspunsuri corecte (%) Răspunsuri incorecte (%)
1. Stema României  94,83 %  5,17 %
2. Moaştele Sf. Dimitrie  58,63 %  41,37 %
3.Participarea la ritualuri religioase
Uneori Regulat
69,82 % 11,20 %
Nu particip
18,98%
4. Date de praznice  69,83 %  30,17 %
5. Patronul Bucureştilor  40,35 %  59,65 %
6. Locaţia Catedralei  65,52 %  34,48 %
7. Patronul României  69,97 %  31,03 %
8. Deviza Stemei capitalei  36,04 %  63,96 %
9. Sfinţii militari  24,14 %  75,86 %
10. Stema Bucureştilor  44,83 %  55,17 %

(1.-10.) Marea majoritate a elevilor chestionaţi, aproape 95% recunosc vulturul ca principal element al Stemei României şi doar 5% răspund incorect: zimbrul.
Stema Bucureştilor însă, este necunoscută de peste 55% dintre subiecţi.
(5.-7.) Sf. Andrei este indicat corect ca Ocrotitor al României în proporţie de aproximativ 70% dar Patronul Bucureştilor, Sf. Dimitrie, este necunoscut de aproape 60% dintre elevii chestionaţi.
(2.-6.) Peste 40% dintre elevi nu ştiu că moaştele Sf. Dimitrie cel Nou se află la Catedrala Patriarhiei şi aproape 35% nu localizează corect Catedrala în Bucureşti.
(8.) Deviza înscrisă pe Stema Capitalei României, Patria şi Dreptul Meu, este necunoscută de peste 60% dintre cei chestionaţi.
(9.) Sf. Gheorghe şi Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, nu sunt identificaţi corect, ca sfinţi militari, în proporţie de peste 75%.

2. Obiective generale/specifice

2.1. Obiective cognitive:
2.1.1 Să cunoască aspectele fundamentale ale culturii şi civilizaţiei locale;
2.1.2 Să identifice principalele componente ale stemei oraşului Bucureşti;
2.1.3 Să compare modele religioase, culturale, tradiţii, mentalităţi, pe fondul evoluţiei acestora de la influenţa predominant orientală la cea predominant occidentală.
2.2 Obiective motivaţional-afective:
2.2.1 Să stimuleze interesul pentru particularităţile autohtone şi valenţele interculturale ale Bucureştiului de odinioară;
2.2.2 Să dobândească sentimentele apartenenţei la comunitatea locală, naţională, europeană.
2.2.3 Să dezvolte empatia faţă de personajele istoriei locale, faţă de diversitatea modelelor culturale.
2.3 Obiective atitudinale:
2.3.1 Să participe la reconstituirea unor componente şi valori specifice religiei ortodoxe în contextul istoriei locale;
2.3.2 Să contribuie la integrarea europeană a culturii şi civilizaţiei autentice româneşti.
2.3.3 Să manifeste atitudini de toleranţa faţă de pluralismul manifestărilor religioase şi culturale.

3. Etape:

 

Activităţi Perioada Resurse umane Resurse materiale Costuri materiale Resurse financiare/
sponsorizare
Colaboratori
4.1.Organizarea unei EXPOZIŢII de desen, pictură, grafică cu tematica :„Sfântul Dimitrie" ianuarie 2011 Elevii de la Col. Ec. „V. Madgearu” - dispozitive pentru expunerea lucrărilor asigurate din dotarea Col. Ec. „V. Madgearu”   250 lei Din Fondul Comitetului de Părinţi - Patriarhia BOR
4.2.Realizarea unui ALBUM cu reprezentări ale icoanelor Sfântului Dimitrie Basarabov februarie 2011 Echipajul ECOTUR - scanare, printare
- copiere (xerox) 
100 lei Din sponsorizare acordată de S.C. TURIST SRL Bucureşti - Patriarhia BOR
4.3.Redactarea unor PLIANTE cu obiective şi scurt istoric februarie 2011 Elevii de la Col. Ec. „V. Madgearu” - copiere (xerox)
- scanare, printare
20 lei Din sponsorizare acordată de S.C. TURIST SRL Bucureşti - Administraţia Colegiului Economic
4.4.Identificarea :
- reprezentărilor vechilor Steme ale Bucureştilor;
- felinarelor de epocă;
Realizarea demersurilor necesare CONSERVĂRII şi reabilitării acestor vestigii
permanent aprilie 2011  Echipajul ECOTUR
Cercul de istorie din Col. Ec. „V. Madgearu” 
- aparat foto
- scanare, printare
- copiere (xerox)  
150 ei Din bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti  - Catedra de Istorie din cadrul Col. Ec. V. Madgearu
- Primăria Municipiului Bucureşti
- Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti
4.5.Elaborarea unei HĂRŢI a spaţiului balcanic legat de Sfântul Dimitrie Basarabov , text explicativ şi scurt istoric mai 2011 Echipajul ECOTUR
Cercul de turism din Col. Ec. „V. Madgearu”
- planul topografic: reţele (scara 1/2000)
- scanare, printare ;
- copiere (xerox)
150 lei Din sponsorizare acordată de S.C. TURIST SRL Bucureşti - Catedra de Geografie şi Tehnologie – Turism din cadrul Col. Ec. V. Madgearu
- Direcţia Patrimoniu, Proprietăţi, Cadastru din Municipiul Bucureşti
4.6.Participarea la ZILELE BUCUREŞTILOR : expunerea diferitelor steme ale oraşului, confecţionate de elevii Colegiului Economic septembrie 2011 Echipajul Ecotur
Elevii din liceu
- carton, adezivi, culori ulei, stelaj din lemn ;
- aparat înregistrare video 
200 lei Din bugetul A.R.C.U.B. - Primăria Municipiului Bucuresti
- Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti
4.7.Organizarea unui concurs de cultură generală cu întrebări din „Monografia” elaborată de echipajul ECOTUR octombrie-noiembrie 2011 Elevii de la Col. Ec. „V. Madgearu
Cercul de istorie
- cărţi pentru premii 300 lei Din Fondul Comitetului de Părinţi - Catedrele de istorie şi limba şi literatura română de la Col. Ec. „V. Madgearu”
4.8.Vizite la PATRIARHIE; Organizarea unor EXCURSII ÎN BULGARIA cu vizitarea principalelor obiective Periodic Elevii de la Col. Ec. „V. Madgearu
Cercul de turism
- pliante
- aparat înregistrare video
280 lei  Din sponsorizare acordată de S.C. TURIST SRL Bucureşti - Catedra de Tehnologie – Turism de la Col. Ec. „V. Madgearu”
- profesorii diriginti 

 


Link-uri utile

Târgul internaţional al firmelor de exerciţiu New York SUA 2011Targul international al Firmelor de exercitiu New York 2011 s-a desfasurat pe doua sectiuni:
- sectiunea Global Business Challenge, s-a desfasurat la sediul renumitei companii Microsoft si a oferit posibilitatea elevilor participanti, sa lucreze intr-o echipa multinationala pentru a se pregati si a acumula experienta in analizarea economiei globale, de a examina oportunitatile si riscurile unei afaceri la nivel global, de a-si forma competente de intelegere a operatiunilor comerciale si de afaceri, dar mai ales de a-si consolida deprinderile muncii in echipa.
- sectiunea Top Ten cu competitiile: “Best Catalog”, “ Web Page Design”, “Best Sallesman”, “ Booth Design”.
Citiţi mai multe 


Academia de studii economice


Oferta educaţională a Academiei Tehnice Militare
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015