Virtual Enterprise International Trade Show 2015
23 May 2015
 

FIRMA DE EXERCIȚIU – FORMULA DE SUCCES ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI PRIN REZULTATELE OBTINUTE DE ELEVII COLEGIULUI ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” DIN BUCUREȘTI
LA ”VIRTUAL ENTERPRISE INTERNATIONAL TRADE SHOW” 2015
NEW YORK - SUA

 

În contextul dezvoltării unei societăți românești competitive, bazate pe cunoaștere și dezvoltare a capitalului uman, metoda didactică “firma de exercițiu” se constituie într-un bun mijloc de asigurare a competențelor necesare absolvenților de liceu în a demara cu succes propria afacere. Astfel, sunt asigurate bazele întăriri capacității acestora de a raspunde cu promptitudine schimbărilor rapide din societate și de pe piața muncii iar rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic “Virgil Madgearu ” din București la Virtual Enterprise International Trade Show 2015 din New York, demonstrează cu certitudine că elevii noștri vor fi capabili să facă față cu succes provocărilor din lumea afacerilor.

În acest an, elevii Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din București au participat în cadrul proiectului educațional “Din școală în viață, prin firma de exercițiu” la competițiile organizate în SUA, la New York, ale prestigiosului eveniment Virtual Enterprise International Trade Show 2015, cu o delegație de şapte elevi și trei cadre didactice coordonatori firme de exerciţiu şi colaboratori trei cadre didactice . Din delegaţie au mai făcut parte, un elev de la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” şi de la Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” cinci elevi şi două cadre didactice .

Principalele obiective ale proiectului educational au fost: dezvoltarea spiritului antreprenorial , în concordanță cu cerințele și exigențele pietei internationale, familiarizarea elevilor cu activitățile specifice derulării afacerilor cu partenerii Firmelor de Exercițiu străine în cadrul manifestarilor expoziționale și formarea de priceperi și deprinderi în  domeniul afacerilor.

Pe întreaga perioadă a deplasării s-a urmărit punerea în aplicare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului educaţional “Din şcoală în viaţă prin Firma de Exerciţiu” al cărui coordonator este prof. Roxana Carmen Ionescu- director al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din Bucureşti.

Cea de-a XIX – a ediție a Virtual Enterprise International Trade Show 2015 s-a desfășurat sub titulatura “Youth Business Summit” sub patronajul U.S. NETWORK OF VIRTUAL ENTERPRISES & MERRILL LYNCH în colaborare cu W!SE (WORKING IN SUPPORT OF EDUCATION) și al NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION (DOE).

“Youth Business Summit” a oferit elevilor posibilitatea de a-și demonstra perspicacitatea și spiritul antreprenorial dobândite în urma participării la cursurile școlare din timpul anului în perioada înfiinţării și funcționării întreprinderilor virtuale. Prin intermediul celor doua activități principale ale targului (“Global Business Challenge”, respectiv, “International Trade Show”), elevii și-au demonstrat cunoștințele, priceperile și deprinderile specifice domeniului de activitate al firmelor lor și expertiză în managementul afacerilor, comunicaţiilor și tehnologiei la nivel global.

La cea de a noua ediție a competiţiei Global Business Challenge au participat 290 de elevi, respectiv 72 de participanţi din 6 țări precum Austria,Germania , Brazilia, Israel , Indonezia, Romania ( cu 8 participanți : din București 5 , Timişoara 2, Baia Mare 1), iar din SUA, cu 10 state și 188 participanți.

La competiția Global Business Challenge, de la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” București, au participat 5 elevi de la colegiul nostru: Drăgan Cătălina , Băluță Andreea Denisa, Dănălache Andreea Miruna, Neicu Voicu Antonia Raluca, Pîrvu Patricia Rozalia, coordonati de prof. Ciobanu Mariana Georgeta și prof. Florina Voicu. Elevii înscriși la competiție au primit diplomă de participare.

La prestigioasa manifestare educațională “International Trade Show”, au participat 158 de firme de exercițiu, elevi și profesori din 7 țări și 13 state din SUA astfel: România - 4 firme (2 firme din Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din București, 1 firmă din Timișoara și 1 firmă din Baia Mare), Austria, Germania, Indonezia, Brazilia, Belgia Israel și SUA cu 142 firme din 13 state: NEW YORK , CALIFORNIA, NORTH CALIFORNIA, SOUTH CALIFORNIA, WASHINGTON D.C., TENNESSEE, NEW JERSEY, VIRGINIA, PASADENA , MICHIGAN, ILINOIS, TEXAS, FLORIDA.

În cadrul competiției International Trade Show cu secţiunile: Best Booth , Best Sales Pitch, Best Catalog, Best Website, elevii Colegiului Economic « Virgil Madgearu«  au participat la toate cele patru secțiuni ale târgului, cu două firme de exercițiu :

  • FE “ TRAVELING AROUND THE WORLD” SRL- coordonator prof. CIOBANU MARIANA GEORGETA
    - rezultate obținute: Premiul I la secţiunea “Best Booth” şi Premiul II la secţiunea “Best Website”
    - elevi participanţi: PIRVU PATRICIA ROZALIA, BĂLUŢĂ ANDREEA DENISA, NEICU VOICU ANTONIA RALUCA şi IONESCU MIHAI CRISTIAN de la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”Bucureşti.
  • FE “FESTIN BLUE” SRL– coordonator prof. PICU ANA MARIA
    - rezultate obținute: Diplomă de participare
    - elevi participanţi: DĂNĂLACHE ANDREEA MIRUNA, DRĂGAN CATĂLINA ,LĂZĂRESCU ANDREEA, VASILIU MIRUNA.

Participanţii au asistat la derularea unui program educaţional, bazat pe îmbinarea mai multor concepte educaţionale: multiculturalitate, modernitate şi business. Dimensiunea culturală a proiectului implică înţelegerea valorilor culturale româneşti în contextul culturii economice universale, modernitatea viziunii economice promovate, denotă anticiparea evoluţiei acestui domeniu, iar cel dedicat specialităţiilor economice a dovedit competenţele elevilor români in domeniile marketing, negocierea afacerilor, comerţ, finanţe şi contabilitate.Totodata au avut loc întâlniri cu organizatorii Târgului: Iris Blanc director fondator al Virtual Enterprises International SUA, Carmen Fariña Chancellor of DEO, John Jastremski - NYC Program Director Virtual Enterprises International ;cu reprezentanţi din conducerea instituţiei educationale a Colegiului “Jacqueline Kennedy Onassis” HS; cu numeroase cadre didactice din SUA şi din ţările participante la targ, în cadrul unei mese rotunde organizate pe perioada desfaşurării competiţiilor.

Delegaţia de elevi şi cadre didactice s-a bucurat de o deosebită atenţie din partea doamnei Ioana Gabriela COSTACHE, Consul General al României la New York şi a domnului Răzvan DUMITRESCU consilier economic, prin organizarea unei intâlniri festive, la sediul Consulatului General al României din New York.

De asemenea, elevii şi cadrele didactice au participat la întâlnirea cu domnul Lucian Aurel PURCAREANU, consilier presă şi cultură şi domnul Viorel ONEL, ministru consilier pe probleme economice, la Ambasada României la Washington D.C.


Activităţile practice ale elevilor Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din Bucureşti derulate in cadrul Virtual Enterprise International Trade Show 2015 din New York, au reflectat abilităţile şi competenţele acestora, dobândite în cadrul orelor “Firma de Exerciţiu”, prin valorificarea capacităţii de comunicare în mai multe limbi străine, aptitudini de negociere şi realizarea tranzacţiilor comerciale. Spiritul antreprenorial, creativitatea şi cunoaşterea potenţialului economic al unei zone sau al unui produs, reflectate prin promovarea unei idei sau a unui produs, sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învăţământului economic românesc.

 

Prof. Roxana Carmen Ionescu
Director Colegiul Economic “Virgil Madgearu” București

 

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015