INVITAŢIE DE PARTICIPARE
14 Feb 2011
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
- procedură achiziţie Anexa 2B -
 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii de turism –cod CPV 63515000-2 aferente proiectului “Cetăţean activ al statului roman, cetăţean european” finantat conform Contractului POSDRU/17/1.1/G/22960.


Legislaţia aplicabilă: art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completărle ulterioare, art. 2 alin. (2) din . H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectul contractului constă în servicii de cazare, masă si transport cu autocarul în perioada 18-23 aprilie pentru un grup de 120 persoane. Locaţia (zona Bran, Moeciu sau imprejurimi maxim 15km) va dispune de sală de conferinţe de minim 120 locuri şi facilităţi de conectare la internet (wireless).


Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”.
Documentatia de atribuire a contractului de servicii turistice poate fi ridicata de orice operator economic interesat de la sediul autoritatii contractante, secretariat, incepand cu data de 14.02.2011.


Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2011. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 zile. Limba de redactare a ofertelor este limba română.
Depunerea ofertelor se va face la sediul autorităţii contractante, Bd.Dacia, nr.34, sector 1, secretariat.


Alte informaţii vor putea fi solicitate la nr. de telefon 0724.559.477, persoana contact Musatoiu Silvia.

 

Download versiunea pdf a invitatiei

 

Alte ştiri

Link-uri utile

Competiţia Internaţională a Firmelor Virtuale, SUA, New York 2013Colegiului Economic “Virgil Madgearu” are deosebita onoare de a vă informa, cu privire la rezultatele obţinute de echipa de elevi ai liceului, participanţi la Competiţia Internaţională a Firmelor Virtuale organizată de Departamentul pentru educaţie din cadrul Primăriei oraşului New York, SUA.

Obiectivele educaţionale ale participării la Târgul Internaţional al Firmelor Virtuale organizat în SUA, la New York, au fost următoarele:
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial în concordanţă cu cerinţele şi exigenţele pieţei internaţionale;
- Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice derulării afacerilor cu partenerii;
- Firme de Exerciţiu străine în cadrul manifestărilor expoziţionale;
- Formarea de priceperi şi deprinderi în domeniul afacerilor;
Citiţi mai multe 


Academia de studii economice


Oferta educaţională a Academiei Tehnice Militare
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015