INVITAŢIE DE PARTICIPARE
14 Feb 2011
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
- procedură achiziţie Anexa 2B -
 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii de turism –cod CPV 63515000-2 aferente proiectului “Cetăţean activ al statului roman, cetăţean european” finantat conform Contractului POSDRU/17/1.1/G/22960.


Legislaţia aplicabilă: art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completărle ulterioare, art. 2 alin. (2) din . H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectul contractului constă în servicii de cazare, masă si transport cu autocarul în perioada 18-23 aprilie pentru un grup de 120 persoane. Locaţia (zona Bran, Moeciu sau imprejurimi maxim 15km) va dispune de sală de conferinţe de minim 120 locuri şi facilităţi de conectare la internet (wireless).


Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”.
Documentatia de atribuire a contractului de servicii turistice poate fi ridicata de orice operator economic interesat de la sediul autoritatii contractante, secretariat, incepand cu data de 14.02.2011.


Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2011. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 zile. Limba de redactare a ofertelor este limba română.
Depunerea ofertelor se va face la sediul autorităţii contractante, Bd.Dacia, nr.34, sector 1, secretariat.


Alte informaţii vor putea fi solicitate la nr. de telefon 0724.559.477, persoana contact Musatoiu Silvia.

 

Download versiunea pdf a invitatiei

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015