Invitaţie de participare – procedură achiziţie Anexa 2B
11 Apr 2011
 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii de turism –cod CPV 63515000-2 aferente proiectului “Cetăţean activ al statului roman, cetăţean european” finantat conform Contractului POSDRU/17/1.1/G/22960.


Legislaţia aplicabilă: art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completărle ulterioare, art. 2 alin. (2) din . H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Obiectul contractului constă în servicii de cazare, masă si transport cu avionul în perioada 08.05. – 13.05.2011 pentru un grup de 30 de persoane. Locaţia Bruxelles (Belgia) .
Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”.


Documentatia de atribuire a contractului de servicii turistice poate fi ridicata de orice operator economic interesat de la sediul autoritatii contractante, secretariat, incepand cu data de 08.04.2011.


Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2011, ora 10.00. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile. Limba de redactare a ofertelor este româna.
Depunerea ofertelor se va face la sediul autorităţii contractante ,Bd.Dacia, nr.34, sector 1, secretariat.


Alte informaţii vor putea fi solicitate la nr. de telefon 0724.559.477, persoana contact Musatoiu Silvia.

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015