INVITAŢIE SIMPOZION 2012 ediţia a-VI-a - 5 aprilie 2012
 

I N V I T A Ţ I E
 

Primăria Sectorului 1, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Colegiul Economic“Virgil Madgearu”, în calitate de organizatori.

Vă invită să participaţi la Simpozionul Naţional “ROMÂNIA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”- ediţia a VI-a, 2012, cu participare internaţională – cuprins în Calendarul MedCI şi recunoscut de acesta.


Tema ediţiei: “NODURI ŞI SEMNE”- SEMNELE TIMPULUI ÎN ARTELE, ŞTIINŢELE,TEHNOLOGIILE ŞI CREDINŢELE SECOLULUI XXI .

Evenimentul va avea loc la data de 05 aprilie 2012, cu începere de la orele 9:00, în cadrul Proiectului “Dialoguri în contemporaneitate”.


Invitaţia este adresată cadrelor didactice.


Secţiuni:
1. Semnele timpului în universul ştiinţific ( ştiinţe exacte, ştiinţe aplicate, ştiinţe ale naturii,
ştiinţe de frontieră, ştiinţe juridice, geografie etc.)
2. Semnele timpului în arealul socio- umanist ( ştiinţe ale educaţiei, ştiinţele comunicării, ştiinţe politice, filologie, istorie, sociologie, psihologie, logică, filosofie, religie, literatură, critică , culturi şi interculturalitate etc.)
3.Semnele timpului în ştiinţele şi tehnologiile economice (economie).


Condiţii de participare:

  • Se acceptă maximum 2 coautori.
  • Rezumatul lucrării (max. 2,5 pag. New Times Roman, 12 ) în format letric şi electronic, trimise prin poştă pe adresa Colegiului Economic „Virgil Madgearu”: Bd. Dacia nr. 34, sector 1- Bucureşti
  • Rezumatul lucrării (max. 2,5 pag. New Times Roman ,12 ) trimis prin curier electronic la adresa: simpozion2012@yahoo.com
  • Data limită pentru înregistrarea rezumatului lucrării: 26 martie 2012
  • NU se percepe taxă de participare.

Profesorii colegiului nostru vor fi onoraţi să prezinte lucrările Dvs. ( valabil pentru lucrările din afara capitalei şi din afara graniţelor).


Persoane de contact pentru relaţii suplimentare:

D I R E C T O R,
prof. Roxana Carmen IONESCU
DIRECTOR ADJUNCT,
prof. Dana ILIESCU
DIRECTOR EDUCATIV,
prof. Anca PETRACHE

 

 

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015