Bursa de Ajutor Social
15 Sep 2012
 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL
1. Orfani
2. Bolnavi de TBC, bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malbsorbtie grave, insuficente renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de sida, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor.

Acte necesare pentru solicitarea bursei de elev bolnav:
- Cerere, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate, certificatul medical în original.

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza CERTIFICATULUI eliberat de medicul specialist si AVIZAT de medicul de familie / medicul de la cabinetul scolar.

 

Acte necesare pentru solicitarea bursei de orfan:cerere, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate, copie certificat de deces(pentru părintele decedat).

 

3. Elevii din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

4. Elevii proveniți din familii care nu realizează un VENIT NET LUNAR(în ultimele 12 luni) pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie(530 lei) și ai căror părinți nu dețin TERENURI AGRICOLE cu o suprafața mai mare de 20.000 mp în zonele colinare și de șes ȘI de 40.000 mp în zonele montane.

 Acte necesare pentru solicitarea bursei de ajutor social:
- Cerere, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate, adeverințe de VENIT NET LUNAR, în ultimele 12 LUNI, din partea părinților, copie certificat naștere, copie carte de identitate și adeverințe elev/student din partea fraților.
 Pentru stabilirea venitului net pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

NOTĂ:
- un elev nu poate primi 2 burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp.
- bursele de performanță, merit și studiu se acordă pentru perioada cursurilor școlare;
- bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:
     - elevii care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină și au media la purtare 10;
     - elevii declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

 

Termen de predare a dosarelor, la comisia de burse, 1 octombrie 2012.

 

 

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015