Bursele de performanță, de merit și de studiu
15 Sep 2012
 

Burse de performanta:

- Locurile I, II sau III obținute la etapele NAȚIONALE ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de METCS;
- Locurile I, II sau III obținute la etapele NAȚIONALE ale competițiilor/concursurilor cultural artisitce, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stintific, organizate de MECTS;
- Elevii calificați în loturile de pregătire pentru competiții internaționale, organizate de MECTS. 

Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultate.

Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare, intr-un semestru, este mai mica de 10.

Pentru elevii din clasa a-IX-a - bursa de performanta se acorda din semestrul al-II-lea.

 

ACTE NECESARE pentru solicitarea bursei de performanta:

- Cerere, copie a certificatului de nastere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obtinerea rezultatelor mentionate mai sus.

 

Burse de merit:

- Locurile I, II sau III obtinute la etapele JUDETENE ale olimpiadelor si concursurilor scolare, organizate de MECTS;

- Locurile I, II sau III obtinute la etapele JUDETENE ale competitiilor/concursurilor cultural artisitce, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stintific, organizate de MECTS;

- Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Bursele de merit se revizuiesc semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară.

- Bursele de merit se revizuiesc semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară.

- Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare, într-un semestru, este mai mică de 10.

- Elevii care au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior.

- Pentru elevii din clasa a-X-a - bursa de merit se acorda din semestrul al-II-lea.

Acte necesare pentru solicitarea bursei de merit:
- Cerere, copie a certificatului de nastere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obtinerea rezultatelor mentionate mai sus.

 

Burse de Studiu:
- Se acordă elevilor care provin din familii cu un VENIT LUNAR MEDIU pe membru de familie, PE ULTIMELE 3 LUNI, cel puțin egal cu salariul minim pe economie(700 lei) și care au media generală peste 7,00 și notă 10 la purtare.
- Bursele de studiu se revizuiesc semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară.
- Pentru elevii din clasa a-IX-a - bursa de studiu se acordă din semestrul al-II-lea

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE STUDIU

- Cerere, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obținerea rezultatelor menționate mai sus. adeverințe de venit(pentru lunile iunie, iulie, august 2012) din partea părinților, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate și adeverințe elev/student din partea fraților.

 

Termen de predare a dosarelor, la comisia de burse, 1 octombrie 2012.

 

Alte ştiri

Link-uri utile

Belgia 2011Aşa am intitulat experienţa trăită în acest an din viaţa noastră. Este vorba despre un proiect început în cadrul şcolii noastre, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, şi continuat în lumea largă, peste hotare. Totul a început cu participarea la un concurs local al ”Firmelor de Exerciţiu”.
Citiţi mai multe 


Academia de studii economice


Oferta educaţională a Academiei Tehnice Militare
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015