Bursele de performanță, de merit și de studiu
15 Sep 2012
 

Burse de performanta:

- Locurile I, II sau III obținute la etapele NAȚIONALE ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de METCS;
- Locurile I, II sau III obținute la etapele NAȚIONALE ale competițiilor/concursurilor cultural artisitce, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stintific, organizate de MECTS;
- Elevii calificați în loturile de pregătire pentru competiții internaționale, organizate de MECTS. 

Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultate.

Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare, intr-un semestru, este mai mica de 10.

Pentru elevii din clasa a-IX-a - bursa de performanta se acorda din semestrul al-II-lea.

 

ACTE NECESARE pentru solicitarea bursei de performanta:

- Cerere, copie a certificatului de nastere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obtinerea rezultatelor mentionate mai sus.

 

Burse de merit:

- Locurile I, II sau III obtinute la etapele JUDETENE ale olimpiadelor si concursurilor scolare, organizate de MECTS;

- Locurile I, II sau III obtinute la etapele JUDETENE ale competitiilor/concursurilor cultural artisitce, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stintific, organizate de MECTS;

- Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Bursele de merit se revizuiesc semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară.

- Bursele de merit se revizuiesc semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară.

- Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare, într-un semestru, este mai mică de 10.

- Elevii care au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior.

- Pentru elevii din clasa a-X-a - bursa de merit se acorda din semestrul al-II-lea.

Acte necesare pentru solicitarea bursei de merit:
- Cerere, copie a certificatului de nastere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obtinerea rezultatelor mentionate mai sus.

 

Burse de Studiu:
- Se acordă elevilor care provin din familii cu un VENIT LUNAR MEDIU pe membru de familie, PE ULTIMELE 3 LUNI, cel puțin egal cu salariul minim pe economie(700 lei) și care au media generală peste 7,00 și notă 10 la purtare.
- Bursele de studiu se revizuiesc semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară.
- Pentru elevii din clasa a-IX-a - bursa de studiu se acordă din semestrul al-II-lea

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA BURSEI DE STUDIU

- Cerere, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate, acte doveditoare privind obținerea rezultatelor menționate mai sus. adeverințe de venit(pentru lunile iunie, iulie, august 2012) din partea părinților, copie a certificatului de naștere, copie carte de identitate și adeverințe elev/student din partea fraților.

 

Termen de predare a dosarelor, la comisia de burse, 1 octombrie 2012.

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015