Limba și Cultura Rusă - Un orizont deschis.Să-l cunoaștem!
 

Din program:

Deschiderea oficială – Aula Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”

  • Cuvânt de deschidere (Rectorul U.C.D.C., Excelența sa Ambasadorul F.R., Deputatul C.R.L.R., Președintele A.P.L.L.R.R.);
  • „Alfabetul chirilic la aniversare” – prezintă prof. univ. dr. Aneta Dobre;
  • Din viaţa şi activitatea Sfinților apostoli ai slavilor – prezintă Valeria Secrieru, studentă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, U.C.D.C., secţia de limba rusă;
  • Cântări pascale în stil bizantin – corul Bisericii ortodoxe de rit vechi „Înălţarea Domnului” din București;
  • Scenetă din creaţia lui A.P. Cehov – elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu”;
  • Din poezia lui Serghei Esenin – versuri recitate de elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu”;
  • Dansuri şi cântece ruseşti – Ansamblul folcloric „Ciubcik”;
  • Microrecital – Radu Captari.

 

Furşet oferit de Agenţia “Rossotrudnicestvo” şi Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

– Clubul Cantemir

 

Masă rotundă – Sala de conferințe a Facultății de Limbi şi Literaturi Străine, U.C.D.C.

 

La dezbateri vor participa: prof.univ.dr. Aneta Dobre, conf.univ.dr. Axinia Crasovschi, prof. dr. Emil Dumitru, dr. Alexandr Varona, prof. Radescu Maria, prof. Schiaua Mariana, drd. Silviu Feodor și alții.

 

Alte ştiri
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015