Curriculum

 OFERTA CURRICULARĂ 2013-2014

 

CLASA A IX-A

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ-ECONOMIC
Trunchi comun

1. Lb. română 3 ore
2. Lb. modernă (I) 2 ore
3. Lb. modernă (II) 2 ore
4. Matematică 2 ore
5. Fizica 2 ore
6. Chimie 1 oră
7. Biologie 1 oră
8. Istorie 1 oră
9. Geografie 1 oră
10. Logică şi argumentare 1 oră
11. Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 1 oră
12. Sport 1 oră
13. Religie 1 oră
TOTAL 19 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Chimie 1 oră
2. Matematică 1 oră
3. Cultură de specialitate 6 ore
Modulul I Patrimoniul unității 2 ore
Modulul II Calitatea produselor și serviciilor 2 ore
Modulul III Organizarea unității economice 2 ore
4. Pregătire practică săptămânală 3 ore
Modulul I Patrimoniul unității  
Modulul II Organizarea unității economice  
Modulul III Calitatea produselor și serviciilor  
TOTAL CURRICULUM DIFERENTIAT
11 ore
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 90 ORE/an
TOTAL GENERAL 30 ORE/săptămână
Nr. săptămâni ore curs 36
Nr. săptămâni practică comasată 3
Total săptămâni 39

 

CLASA A IX-A
DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ-TURISM si ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
Trunchi Comun

1. Lb. română 3 ore
2. Lb. modernă (I) 2 ore
3. Lb. modernă (II) 2 ore
4. Matematică 2 ore
5. Fizica 2 ore
6. Chimie 1 oră
7. Biologie 1 oră
8. Istorie 1 oră
9. Geografie 1 oră
10. Logică şi argumentare 1 oră
11. Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 1 oră
12. Sport 1 oră
13. Religie 1 oră
TOTAL 19 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Chimie 1 oră
2. Matematică 1 oră
3. Cultură de specialitate 6 ore
Modulul I Bazele restaurației 2 ore
Modulul II Organizarea activității unităților de alimentație și turism 2 ore
Modulul III Igiena și securitatea muncii în turism și alimentație 2 ore
4. Pregătire practică săptămânală 3 ore
Modulul I Bazele restaurației  
Modulul II Organizarea activității unităților de alimentație și turism  
Modulul III Igiena și securitatea muncii în turism și alimentație  
TOTAL 11 ore
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 90 ORE/an
TOTAL GENERAL 30 ORE/săptămână
Nr. săptămâni ore curs 36
Nr. săptămâni practică comasată 3
Total săptămâni 39

  

CLASA A-X-A
Domeniul pregătirii de bază: Comert Economie
Calificarea Comerciant-Vanzator

1. Lb. română 3 ore
2. Lb. modernă (I) 2 ore
3. Lb. modernă (II) 1 ora
4. Matematică 2 ore
5. Fizica 2 ore
6. Chimie 1 oră
7. Biologie 1 oră
8. Istorie 1 oră
9. Geografie 1 oră
10. Psihologie 1 oră
11. Religie 1 oră
12. Educație fizică 1 oră
13. Educatie antreprenoriala 1 oră
14.Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 1 oră
TOTAL TRUNCHI COMUN
19 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Matematică 1 oră
2. Cultură de specialitate 5 ore
Modulul I Contabilitatea unităţii economice 2 ore
Modulul II Protecţia consumatorului şi a mediului 1 oră
Modulul III Comunicarea profesională 2 ore
3. Pregatire practica saptamanala
5 ore
Modulul I Contabilitatea unităţii economice 1 oră
Modulul II Protecţia consumatorului şi a mediului 2 ore
Modulul III Comunicarea profesională 2 ore
TOTAL CURRICULUM DIFERENŢIAT
11 ore
CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA 90 ore/an
TOTAL GENERAL 30 ORE/săptămână
Nr. săptămâni ore curs 35
Nr. săptămâni practică comasată 3
Total săptămâni 38

 

 

CLASA A-X-A
Domeniul pregătirii de bază: Turism si Alimentatie Publica
SPECIALIZAREA / CALIFICAREA – Domeniu Hotelier

1. Lb. română 3 ore
2. Lb. modernă (I) 2 ore
3. Lb. modernă (II) 1 ora
4. Matematică 2 ore
5. Fizica 2 ore
6. Chimie 1 oră
7. Biologie 1 oră
8. Istorie 1 oră
9. Geografie 1 oră
10. Psihologie 1 oră
11. Religie 1 oră
12. Educație fizică 1 oră
13. Educatie antreprenoriala 1 oră
14.Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 1 oră
TOTAL TRUNCHI COMUN
19 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Matematică 1 oră
2. Cultură de specialitate 5 ore
Modulul I Gestiune economică 1 ore
Modulul II Calitatea serviciilor hoteliere 1 oră
Modulul III Servicii hoteliere 3 ore
3. Pregatire practica saptamanala
5 ore
Modulul I Gestiune economică 1 oră
Modulul II Calitatea serviciilor hoteliere 1 ore
Modulul III Servicii hoteliere 3 ore
TOTAL CURRICULUM DIFERENŢIAT
11 ore
CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA 90 ore/an
TOTAL GENERAL 30 ORE/săptămână
Nr. săptămâni ore curs 35
Nr. săptămâni practică comasată 3
Total săptămâni 38

 

CLASA A-XI-A
Domeniul pregătirii de bază: Economic
SPECIALIZAREA/CALIFICAREA PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
 

1. Lb. română 3 ore
2. Lb. modernă (I) 2 ore
3. Lb. modernă (II) 2 ora
4. Matematică 3 ore
5. Istorie 2 ore
6. Geografie 1 oră
7. Economie 2 ore
8. Religie* 1 oră
9. Ed. fizică 1 oră
TOTAL 17 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Modulul - TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 1 oră
2. Modulul I - Marketingul Afacerii 1 oră
3. Modulul II - Planificare operaţională 1 oră
4. Modulul III - Organizarea resurselor umane 1 oră
5. Modulul IV - Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor 2 ore
6.  Modulul V - Contracte Economice 2 ore
7. Firma de exercitiu 3 ore
TOTAL 11 ore

 

- CURRICULUM Dezvoltare Locala

1. Modulul VIII - Asigurări 2 ore
TOTAL GENERAL 30 ORE/săptămână

 - INSTRUIRE PRACTICĂ

1. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 30 ore/an
2. Instrumente de plată 90 ore/an

 

Nr. săptămâni ore curs 33
Nr. săptămâni practică comasată 4
Total săptămâni 37

 

CLASA A-XI-A
Domeniul pregătirii de bază: Turism si Alimentatie
SPECIALIZAREA / CALIFICAREA – TEHNICIAN ÎN TURISM
 

1. Lb. română 3 ore
2. Lb. modernă (I) 2 ore
3. Lb. modernă (II) 2 ora
4. Matematică 3 ore
5. Istorie 2 ore
6. Geografie 1 oră
7. Economie 2 ore
8. Religie* 1 oră
9. Ed. fizică 1 oră
TOTAL 17 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 1 oră
2. Marketingul Afacerii 1 oră
3. Planificare operaţională 1 oră
4. Organizarea resurselor umane 1 oră
5. Organizarea Agenţiei de turism 4 ore
6. Firma de exercitiu 3 ore
TOTAL 11 ore

 

- CURRICULUM Dezvoltare Locala

1. Tipologia agenţiilor de turism 1 oră
2. Politici şi strategii de marketing în agenţiile de turism 1 oră
TOTAL GENERAL 30 ORE/săptămână

 - INSTRUIRE PRACTICĂ

1. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 30 ore/an
2. Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism 90 ore/an

 

Nr. săptămâni ore curs 33
Nr. săptămâni practică comasată 4
Total săptămâni 37

     

 

CLASA A-XII-A
  
Domeniul pregătirii de bază: Economic
SPECIALIZAREA/CALIFICAREA PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE


1. Limba si literatura romană 3 ore
2. Limba modernă I 2 ore
3. Limba modernă II 1 ora
4. Matematică 3 ore
5. Istorie 1 oră
6. Geografie 2 ore
7. Economie aplicată 2 ore
8. Religie 1 oră
9. Ed. fizică 1 oră
TOTAL 16 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Limba modernă II 1 oră
2. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) 1 oră
3. Modulul I Mediul concurential 2 ore
4. Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore
5. Modulul III Negocierea afacerii 2 ore
6. Modulul IV Realizarea situaţiilor financiare si caulculaţia contabilă 2 ore
7. Modulul V Finanţe si fiscalitate 1 oră
TOTAL 11 ore

 

- CURRICULUM Dezvoltare Locala

1. Modulul IX Analiza pieței 2 oră
TOTAL GENERAL 29 ORE/săptămână

 - Instruire practica

1. Modulul VI Managementul calitatii 6 ore
2. Modulul VII Utilizarea calculatorului in contabilitate 12 ore
3. Modulul VIII Statistica si analiza economica 12 ore
TOTAL 30 ore

 

Nr. săptămâni ore curs 29
Nr. săptămâni practică comasată 4
Total săptămâni 33

 

 

CLASA A-XII-A

Domeniul pregătirii de bază: Turism si Alimentatie
SPECIALIZAREA / CALIFICAREA – TEHNICIAN ÎN TURISM si Alimentatie

1. Limba si literatura romană 3 ore
2. Limba modernă I 2 ore
3. Limba modernă II 1 ora
4. Matematică 3 ore
5. Istorie 1 oră
6. Geografie 2 ore
7. Economie aplicată 2 ore
8. Religie 1 oră
9. Ed. fizică 1 oră
TOTAL 16 ore

 

- CURRICULUM DIFERENŢIAT

1. Modul Limba modernă II 1 oră
2. Modul TIC 1 oră
3. Modulul I Mediul concurential 2 ore
4. Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore
5. Modulul III Negocierea afacerii 2 ore
6. Modulul IV Oferta de produse și servicii în cadrul agenției 3 ore
TOTAL 11 ore

 

- CURRICULUM Dezvoltare Locala

1. Modulul VII Dezvoltare durabilă în turism 2 oră
TOTAL GENERAL 29 ORE/săptămână

 - Instruire practica

1. Modulul VI Managementul calitatii 6 ore
2. Modulul VI Relații publice în agenția de turism 24 ore
TOTAL 30 ore

 

Nr. săptămâni ore curs 29
Nr. săptămâni practică comasată 4
Total săptămâni 33

 

 


Link-uri utile

Gala Radio Fiction DeskIn data de 11.12.2015 a avut loc "Gala Radio Fiction Desk". Elevi ai Colegiului Economic "Virgil Madgearu" au reusit sa obtina mentiune, iar elevul Vlad Andrei a fost premiat pentru cea mai buna interpretare masculina!


Felicitari tuturor!
Citiţi mai multe 


Academia de studii economice


Oferta educaţională a Academiei Tehnice Militare
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015