Viziunea, Misiunea si Valorile Scolii

Viziunea şcolii

Școala noastră  -  garanţia unei educaţii de calitate în vederea excelenţei în carieră.

 

Misiunea şcolii

Misiunea noastră este:

  • promovarea unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la învăţământul universitar și la piața muncii, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional.
  • facilitarea unui dialog permanent, deschis şi flexibil între partenerii sociali şi educaţionali.
  • asigurarea dezvoltării personalității educabililor, într-un climat stimulativ de colaborare şi de siguranţă.

 

Valorile pe care le promovăm

  • respect
  • corectitudine
  • demnitate
  • competenţă
  • prosperitate

 

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele aspecte :

1. Dezvoltarea individuală a elevului
Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesionala individuala a elevului, să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii (tehnician în activităţi economice, tehnician în turism);
"Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată.

2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ
Este încurajat atât spiritul de echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea educativă.

3. Garantarea pregătirii specializate
Pregătirea profesională este garantată ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit profesional şi stabil, cu rezultate deosebite la clasa si la concursurile scolare. Gradul mare de accedere spre diferitele specializări din învăţământul universitar sunt o garanţie a calităţii pregătirii din liceu.

4.  Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o formare personală permanentă
Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi în sensul "formării permanente". Parteneriatul cu Jandarmeria şi Poliţia cât şi intrarea într-un proiect cu Ministerul de Interne stau garanţie.

Trecerea de la un nivel la altul este mai uşoară prin sprijinul oferit de cadrele didactice cu o bogată experienţă psihopedagogică.

Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o valorificare eficientă a resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor, părinţilor, profesorilor şi comunităţii.

Partenerii  educaţionali   ai  liceului:  elevi,  părinţi, comunitate, instituţii  publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou.

Beneficiarii acestor obiective şi valori, elevii sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea legislaţiei în raport cu AQUIS-UL COMUNITAR, în ceea ce priveşte calitatea eficientizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare.

© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015