Directori

AURELIA STROE

Născută 06.07.1932, Brăila.
Studii: ASE, Faculatatea de Finanţe Credit şi Evidenţă Contabilă ,1955
Activitate profesională:
1955 – 1956 Asistent, Catedră Ec. Politică la Institutul Medico Farmaceutic Bucureşti
1956 – 1958 Asistent, Catedră Ec. Politică la Institutul Politehnic Bucureşti
1958 – 1987 Profesor
1966 - 1972 Director Liceul Economic nr. 1

 

 

 

ANA CONSTANTIN

Născută 07.06.1937, Bucureşti.
Studii: ASE Bucureşti 1961 – 1967
Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică
Doctor în Economie – 1980
Activitate profesională:
1955 – 1964 Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri
1964 – 1969 Consiliul General al Sindicatelor
1970 – 1972 Director Adjunct Liceul Economic nr. 1
1972 – 1982 Director Liceul Economic nr. 1
1990 – 1998 Inspector Şcolar de Specialitate ISMB
1998 – 2006 Profesor Asociat ASE
 

 

VIORICA ŞTEFĂNESCU

Născută 16.07.1928 Buzău.
Studii: Facultatea de Drept Bucureşti,1962
Activitate profesională:
1950-1951 Ministerul Agriculturii, referent şef
1953-1955 Intreprinderea Drum Nou Ploiesti, tehnician
1955-1957 Institutul de Mine Bucureşti, preparator
1957-1958 Institultul de Petrol Gaze si Geologie , preparator
1968 - 1982 Profesor, Liceul Economic nr. 1
1972 -1982 Director Adjunct Liceul Economic nr.1
1982 – 1986 Director Liceul Economic nr. 1

 

 

ION STANCIU
Născut 23.09.1941 , Bucureşti
Activitate profesională:
1959-1964 Muncitor
1964-1968 Profesor, Şcoala 119 Bucureşti
1968-2008 Profesor Liceul Economic 1
1982-1986 Director Adjunct Liceul Economic nr.1
1986-1990 – Director Liceul Economic nr. 1

 

 

 

 

GABRIELA CONSTANTIN
Născută 21.10.1942 în Cernăuţi, URSS
Studii : Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea Fizică, 1967
Activitate profesională :
1967 – 1999 Profesor la Liceul Economic nr. 1
1971 – 1979 Director Adjunct Liceul Economic nr. 1
1990 – 1999 Director Liceul Economic Virgil Madgearu Bucureşti
 

 

 

 

 

MARIA LANCOR
Născută 18.10.1944 Sibiu
Studii: Universitatea Bucureşti Facultatea Limba şi Literatura Română
Activitate profesională:
1965 – 1968 Profesor Şcoala gen. Necşeşti, Teleorman
1968 – 1969 Profesor Şcoala generala 72, Şcoala generală 111, Şcoala generală 119, Bucureşti
1969 – 1974 Şcoala generală 153 Bucureşti
1974 – 2005 Colegiul Economic Virgil Madgearu, Bucuresti
1999 – 2003 Director , Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti

 

 

 

OLIVIA RUSU MÂNDRUŢIU
Născută la 23.09.1948, Câmpia Turzii, Jud. Cluj
Studii :
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Facultatea de Filologie,secţia română-franceză, 1971
Activitate profesională :
Profesor -1971-2008
Câmpia Turzii (Şcoala’’ Mihai Viteazul’’), Cluj Napoca (Colegiul Naţional’’ George Bariţiu’’,’’Ady-Sincai’’, Liceul ‘’Nicolae Bălcescu’’, ‘’Simion Barnuţiu”), Bucureşti (Colegiul Economic ‘’Virgil Madgearu’’)
1976-1979 Director Câmpia Turzii, (‘’Mihai Viteazul’’)
1995-1996 Director Cluj Napoca (‘’Simion Barnuţiu’’)
2003-2006 Director Colegiul Economic ‘’Virgil Madgearu’’ Bucureşti
2006-2010 Director Adjunct Colegiul Economic ‘’Virgil Madgearu’’ Bucureşti
Membră a Uniunii Scriitorilor din România

 

ROXANA CARMEN IONESCU
Născută la : 02.10.1961 , Bucureşti
Studii: Liceul Economic Nr. 1 Bucureşti
ASE Bucureşti - Facultatea Finanţe Contabilitate, Master - Managementul Educaţional, Universitatea Credis
Managementul Comunicării şi al Resurselor Umane, Universitatea Bucureşti
Alte cursuri post universitare de formare şi perfecţionare profesională
Activitate profesionlă:1984-1990 economist
1990-1999 profesor Liceul Economic “Virgil Madgearu “
1999-2002 Director Adjunct Colegiul Economic “ Virgil Madgearu”
2002-2006 Inspector cu Managementul Şcolar, Evaluare Instituţională Învaţămant particular, Alternative Educaţionale, Sector 1, Bucureşti
2006-prezent..... Director Colegiul Economic “Virgil Madgearu“


 

© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015