Profil Istoric

Prin Legea nr. 2/1966, începând cu anul şcolar 1966-1967 au luat fiinţă liceele „de specialitate” printre care se numără şi liceele economice. Potrivit legii, aceste licee au fost patronate de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Învăţământului sau de către Consiliile populare judeţene.

A vorbi despre începuturile Colegiului Economic „Virgil Madgearu” înseamnă a te întoarce în septembrie 1966, când în temeiul Deciziei nr. 2105 din 2.09.1966 a Sfatului Popular al Oraşului Bucureşti a luat fiinţă Liceul Comercial, denumire pe care o va păstra până în 15.10.1966, când i se va schimba numele în Liceul Economic al Sfatului Popular al Oraşului Bucureşti. În anul următor, prin decizia nr. 99 din 18.01.1967 devine Liceul Economic nr. 1. Înfiinţarea liceului făcea parte din încercarea Ministerului Învăţământului de a consolida buna tradiţie a învăţământului interbelic din cadrul şcolilor comerciale româneşti.

În anul 1966, s-a pornit la drum cu 131 de elevi cuprinşi în trei clase, având doar trei profesori titulari. Iniţial liceul avea secţii de contabilitate-planificare.

Între anii 1972-1974, Ministerul Învăţământului introducea în programa de studiu a acestui liceu, pentru prima dată, ca disciplină, Informatica.

Acest experiment coordonat de cunoscutul Academician Grigore Moisil, în colaborare cu un grup de tineri profesori entuziaşti, a condus la introducerea informaticii în planurile de învăţământ preuniversitare şi a determinat apariţia claselor şi liceelor cu profil informatic.

Anul 1975 aduce o schimbare majoră în existenţa liceului. În baza deciziei nr. 474/1975 Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti hotărăşte mutarea în actuala locaţie din Bd. Dacia nr. 34, liceul trecând în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu întregul activ şi pasiv.

Între anii 1979-1983 profilul liceului se restrânge şi se specializează pe contabilitate şi comerţ, iar odată cu anii 1983-1986 se înfiinţeaza secţiile: contabilitate, comerţ şi drept administrativ (învăţământ seral).

Dacă până în 1990 secţia serală reprezenta un efectiv numeros, de aproximativ 50% din numărul elevilor, din 1991 secţia de zi se extinde treptat, până la dispariţia seralului. Planul de şcolarizare a fost diminuat de la 54 de clase în 1990 până la 46 de clase în 1998. Tot în anul 1990 specializărilor existente s-a adăugat Economia turismului, în ideea că piaţa muncii de după 1989 avea să solicite forţă de muncă şi calificare în acest domeniu.

Toate aceste modificări aveau la bază ideea obţinerii de performanţe în pregătirea elevilor care în noile condiţii economice trebuiau să facă faţă unei pieţe a muncii din ce în ce mai diversificată şi mai specializată.

Din 6 februarie 1992, Ministerul Învăţământului atribuie liceului numele Liceul Economic, Administrativ şi de Servicii ”Virgil Madgearu”, având profilurile finanţe, comerţ, turism, pentru ca la scurtă vreme, 15 iulie 1994, titulatura să devină Liceul Economic Administrativ ”Virgil Madgearu”.

În perioada 1994-2002 profilurile s-au diversificat.

Schimbările s-au produs din mers, din cauza economiei concurenţiale, care devenise o realitate. În colaborare cu comisii de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, dar mai ales cu specialişti ai Academiei de Studii Economice au fost realizate programe şi manuale cu conţinuturi noi pentru profilul economic.

Urmărind ideea unei deschideri cât mai largi ,în anul 1994 s-au înfiinţat clase cu predare intensivă a limbilor străine .

Drept recunoaştere a unor performanţe de excepţie absolut în toate domeniile, de la cel umanist la cel economic dovedite în cadrul concursurilor municipale şi naţionale, din 6 iulie 2001 Liceul Economic Administrativ Virgil Madgearu devine Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

 


Link-uri utile

Târgul internaţional al firmelor de exerciţiu New York SUA 2011Targul international al Firmelor de exercitiu New York 2011 s-a desfasurat pe doua sectiuni:
- sectiunea Global Business Challenge, s-a desfasurat la sediul renumitei companii Microsoft si a oferit posibilitatea elevilor participanti, sa lucreze intr-o echipa multinationala pentru a se pregati si a acumula experienta in analizarea economiei globale, de a examina oportunitatile si riscurile unei afaceri la nivel global, de a-si forma competente de intelegere a operatiunilor comerciale si de afaceri, dar mai ales de a-si consolida deprinderile muncii in echipa.
- sectiunea Top Ten cu competitiile: “Best Catalog”, “ Web Page Design”, “Best Sallesman”, “ Booth Design”.
Citiţi mai multe 


Academia de studii economice


Oferta educaţională a Academiei Tehnice Militare
© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015